Tag Archives: Vận đơn

Master Bill là gì ?

Master Bill là gì ? Bill Master (MB/L hoặc MAWB) là vận đơn do Hãng vận chuyển trực tiếp (hãng hàng không, hãng tàu) phát hành  cho công ty logistics hoặc các công ty giao nhận. Theo đó, các công ty này sẽ phát hành ra House Bill (HB/L hoặc HAWB) cho khách hàng trực tiếp.… Read More »