Tag Archives: shipping line

Hãng tàu PIL – Cước vận tải biển Qingdao, Shanghai, Ningbo – Cát Lái giá tốt / Service CVT

Hãng tàu PIL – Cước vận tải biển Qingdao, Shanghai, Ningbo – Cát Lái giá tốt / Service CVTOcean freight from Qingdao, Shanghai, Ningbo (China) to Cat Lai, Hcm, Vietnam QINGDAO – CATLAI  / 7 days / direct service to CATLAI / FREQ: FRI/First voy: 9th SEP 2016 SHANGHAI – CATLAI / 5days / direct service to CATLAI / FREQ: SUN /  First voy: 11th… Read More »

Hãng tàu nào đi từ AIN SOKHNA (EGAIS) về Việt nam / Cước tàu từ AIN SOKHNA (EGAIS) về cát lái / service từ AIN SOKHNA (EGAIS) về cát lái / ocean freight from AIN SOKHNA (EGAIS) to CATLAI

Hãng tàu nào đi từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về Việt nam / Cước tàu từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về cát lái / service từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về cát lái / ocean freight from AIN SOKHNA (EGAIS)  to CATLAI Hãng tàu nào đi từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về Việt nam Cước tàu từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về cát lái service từ AIN SOKHNA (EGAIS)  về cát lái… Read More »

Hãng tàu nào đi từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về Việt nam / Cước tàu từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về cát lái / service từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về cát lái / ocean freight from NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) to CATLAI

Hãng tàu nào đi từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về Việt nam Cước tàu từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về cát lái service từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về cát lái ocean freight from NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) to CATLAI PIL cung cấp service từ NACALA (MZMNC), BEIRA (MZBEW) về VIỆT NAM. Quý anh chị,… Read More »

Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam

Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA) về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA) về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA)  về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA)  về Việt nam… Read More »

Hãng tàu nào đi từ Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam / Cước tàu biển từ Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam

Hãng tàu nào đi từ Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam Cước tàu từ Chittagong(BDCGP), Mongla(BDMGL), Dhaka(BDDAC) về Việt nam / Hãng tàu nào đi… Read More »

Hãng tàu nào đi từ Muara (Brunei) BNMUA về Việt nam / Cước tàu biển từ Muara (Brunei) BNMUA về Việt nam

Hãng tàu nào đi từ Muara (Brunei) BNMUA  về Việt nam / Cước tàu biển từ  Muara (Brunei) BNMUA  về Việt nam Cước tàu từ Muara (Brunei) BNMUA  về Việt nam / Hãng tàu nào đi từ Muara (Brunei) BNMUA  về Việt Nam Cước tàu từ  Muara (Brunei) BNMUA   về cát lái / service từ  Muara (Brunei) BNMUA   về cát lái /… Read More »

Cước tàu từ Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK), Semarang(IDSRG), Surabaya(IDSUB) về Việt nam

Cước tàu từ  Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK), Semarang(IDSRG), Surabaya(IDSUB)  về cát lái / service từ  Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK), Semarang(IDSRG), Surabaya(IDSUB)  về cát lái / ocean freight from  Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK), Semarang(IDSRG), Surabaya(IDSUB)  to CATLAI Cảng Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK), Semarang(IDSRG), Surabaya(IDSUB)  / Hãng tàu nào đi từ Belawan(IDBLW), Jakarta(IDJKT), Palembang(IDPLM), Panjang(IDPNJ), Pontianak(IDPNK),… Read More »

Cước tàu biển từ Jarkata về Việt Nam/ Hãng tàu nào đi từ Jarkata về Việt nam

Cước tàu biển từ Jarkata về Việt Nam/ Hãng tàu nào đi từ Jarkata (IDJKT) về Việt nam Ocean freight from Jakarta to Vietnam Cước tàu từ  Jakarta(Indonesia) (IDJKT) về cát lái / service từ   Jakarta(Indonesia) (IDJKT)  về cát lái / ocean freight from   Jakarta(Indonesia) (IDJKT) to CATLAI Cảng  Jakarta(Indonesia) (IDJKT)   / Hãng tàu nào đi từ… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) từ Úc (Australia) / Import Heinz Food Products from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sản… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) từ Úc (Australia) / Import margarine, fresh orange, fresh grape, Frozen meat from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có… Read More »