Tag Archives: PALE MALT

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT) từ Úc (Australia) / Import CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT)  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT)… Read More »