Tag Archives: Lyttelton

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sữa tươi (Fresh milk) từ New Zealand/ Import FRESH MILK from New Zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sữa tươi (Fresh milk) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sữa tươi (Fresh milk) muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sữa tươi (Fresh milk) này Vietnam nhập… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu gổ thông (Pine lumber, pine timber) từ New Zealand / Import Pine lumber, pine timber from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển hàng gổ thông (Pine lumber, pine timber tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực gổ thông (Pine lumber, pine timber muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng gổ… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus) từ New Zealand / Import Jack Mackerel, Frozen Hoki, Macruronus magellanicus from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển hàng cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus)   tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus)  muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu thịt bò (Chilled beef, frozen beef) từ New Zealand / Import Chilled beef, frozen beef from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển hàng thịt bò (Chilled beef, frozen beef)  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực thịt bò (Chilled beef, frozen beef) muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu táo New Zealand (fresh New Zealand apples), Kiwi (Fresh Kiwi) từ New Zealand / Import fresh Newzealand Apples, fresh Kiwi from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyễn hàng táo New Zealand (fresh New Zealand apples), Kiwi (Fresh Kiwi)  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực táo New Zealand (fresh New Zealand apples), Kiwi (Fresh Kiwi) muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu pho mai (cheese), bơ (butter), Phomai Cheddar (Cheddar cheese),phomai MOZZARELLA (MOZZARELLA CHEESE), phomai kem (Cream cheese), Phomai Anchor (Anchor cheese), Anchor Unsalted butter từ New Zealand / Import cheese, butter, Cheddar cheese, anchor unsalted butter, Mozzarella cheese, anchor cheese from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyễn hàng pho mai (cheese), bơ (butter), Phomai Cheddar (Cheddar cheese), phomai MOZZARELLA (MOZZARELLA CHEESE), phomai kem (Cream cheese), Phomai Cheddar (Cheddar cheese), Phomai Anchor (Anchor cheese), Anchor Unsalted butter  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực pho mai (cheese), bơ (butter),… Read More »

CƯỚC VẬN TẢI BIỂN TỐT TUYẾN Auckland – Lyttelton – Wellington – Napier – Tauranga

BEST OCEAN FREIGHT FROM CATLAI – Auckland – Lyttelton – Wellington – Napier – Tauranga (New zealand) Chuyên làm hàng lạnh / hàng khô tuyến này. Anh/ Chị nào có nhu cầu về cước vận tải biển/ Hàng không/ Book tàu/ Kéo cont/ Làm thủ tục Hải Quan vui lòng liên hệ: Nguyễn Hoàng Đăng / 0933 880 812 /… Read More »