Tag Archives: liner

Cước tàu biển từ General Santos (Philipines) về Việt Nam/ Hãng tàu nào đi từGeneral Santos (Philipines) về Việt nam

Cước tàu biển từ General Santos (Philipines)  về Việt Nam/ Hãng tàu nào đi từ General Santos (Philipines)  về Việt nam Ocean freight from General Santos (Philipines) to Vietnam Cước tàu từ  General Santos (Philipines) về cát lái / service từ  General Santos (Philipines) về cát lái / ocean freight from   General Santos (Philipines) to CATLAI Cảng  General Santos (Philipines)  / Hãng… Read More »

Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam

Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA) về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA) về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA) về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Nhavasheva (INNSA)  về Việt nam / Cước tàu biển từ  Nhavasheva (INNSA)  về Việt nam… Read More »

Hãng tàu nào đi từ Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ về Việt nam / Cước tàu biển từ Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ về Việt nam

Hãng tàu nào đi từ Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ về Việt nam / Cước tàu biển từ  Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ  về Việt nam / Cước tàu biển từ  Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ  về Việt nam Hãng tàu nào đi từ Chennai(INMAA), Vizag (Visakhapatnam) INVTZ  về Việt… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sữa tươi (Fresh milk) từ New Zealand/ Import FRESH MILK from New Zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sữa tươi (Fresh milk) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sữa tươi (Fresh milk) muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sữa tươi (Fresh milk) này Vietnam nhập… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) từ Úc (Australia) / Import Heinz Food Products from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sản… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) từ Úc (Australia) / Import margarine, fresh orange, fresh grape, Frozen meat from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu xe múc (EXCAVATORS) từ Úc (Australia) / Import EXCAVATORS from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển xe múc (EXCAVATORS) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực xe múc (EXCAVATORS) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng xe múc (EXCAVATORS) này Vietnam nhập khẩu rất nhiều từ… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu bột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese) từ Úc (Australia) / Import skim milk powder, Cream cheese, Mozzarella Cheese from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyểnbột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực bột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu gổ thông (RADIATA PINE) từ Úc (Australia) / Import RADIATA PINE from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển gổ thông (RADIATA PINE) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực gổ thông (RADIATA PINE) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng gổ thông (RADIATA PINE) này Vietnam nhập khẩu… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) từ Úc (Australia) / Import GIPPY 1L UHT MILK from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sữa tươi (GIPPY… Read More »