Tag Archives: Frozen meat

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) từ Úc (Australia) / Import margarine, fresh orange, fresh grape, Frozen meat from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có […]