Tag Archives: FRESH GRAPES

Danh sách các mặt hàng thường nhập khẩu từ Úc về Việt Nam

Hi, bên dưới là ds cách mặt hàng thường nhập khẩu từ ÚC về VIETNAM. Các bạn có thể dùng nó để search KH sales dễ hơn. Hiện tại hãng tàu PIL đang đẩy mạnh hàng nhập. Nếu các bạn cần giá hàng nhập từ các khu vực CHÂU PHI, ÚC, NEW ZEALAND và các khu vực… Read More »

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Nho tươi (FRESH GRAPE), Táo tươi (FRESH APPLE), Lê tươi (FRESH PEARS), Thịt vụn (BROKEN MEAT), Nước ép trái cây (FRUIT JUICES) từ nam phi / Import FRESH APPLES, FRESH GRAPES, FRESH PEARS, BROKEN MEAT, FRUIT JUICES from South Africa / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển hàng Nho tươi (FRESH GRAPE), Táo tươi (FRESH APPLE), Lê tươi (FRESH PEARS), Thịt vụn (BROKEN MEAT), Nước ép trái cây (FRUIT JUICES) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực Nho tươi (FRESH GRAPE), Táo tươi (FRESH APPLE), Lê tươi (FRESH PEARS),… Read More »