Tag Archives: cuoc van chuyen

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu mật ong (Honey), Ngũ cốc (Grain) từ Úc (Australia) / Import Honey, grain from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển  mật ong (Honey), Ngũ cốc (Grain) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực  mật ong (Honey), Ngũ cốc (Grain) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng  mật ong (Honey),… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sữa tươi (Fresh milk) từ New Zealand/ Import FRESH MILK from New Zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sữa tươi (Fresh milk) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sữa tươi (Fresh milk) muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sữa tươi (Fresh milk) này Vietnam nhập… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) từ Úc (Australia) / Import Heinz Food Products from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sản phẩm của Heinz (Heinz Food Products) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sản… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) từ Úc (Australia) / Import margarine, fresh orange, fresh grape, Frozen meat from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh Bơ thực vật(margarine), cam (fresh orange), nho(Fresh grape), thịt đông lạnh (Frozen meat)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu xe múc (EXCAVATORS) từ Úc (Australia) / Import EXCAVATORS from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển xe múc (EXCAVATORS) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực xe múc (EXCAVATORS) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng xe múc (EXCAVATORS) này Vietnam nhập khẩu rất nhiều từ… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu bột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese) từ Úc (Australia) / Import skim milk powder, Cream cheese, Mozzarella Cheese from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyểnbột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực bột sữa gầy (skim milk powder), kem phô mai(Cream cheese), phô mai Mozzarella (Mozzarella Cheese)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu gổ thông (RADIATA PINE) từ Úc (Australia) / Import RADIATA PINE from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển gổ thông (RADIATA PINE) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực gổ thông (RADIATA PINE) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng gổ thông (RADIATA PINE) này Vietnam nhập khẩu… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) từ Úc (Australia) / Import GIPPY 1L UHT MILK from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sữa tươi (GIPPY 1L UHT MILK) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng sữa tươi (GIPPY… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Bột hồng cầu bò khô (DRIED BEEF HAEMOGLOBIN POWDER) từ Úc (Australia) / Import DRIED BEEF HAEMOGLOBIN POWDER from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Bột hồng cầu bò khô (DRIED BEEF HAEMOGLOBIN POWDER) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực Bột hồng cầu bò khô (DRIED BEEF HAEMOGLOBIN POWDER) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên… Read More »

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu phân BIOKING-K ORGANIC (BIOKING-K ORGANIC FERTILIZERS) từ Úc (Australia) / Import BIOKING-K ORGANIC FERTILIZERS from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển phân BIOKING-K ORGANIC (BIOKING-K ORGANIC FERTILIZERS) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực phân BIOKING-K ORGANIC (BIOKING-K ORGANIC FERTILIZERS) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng phân BIOKING-K ORGANIC… Read More »