Tag Archives: (Cat lai

Các Cảng PIL phục vụ tại khu vực HCM / HCM inbound Matrix by CY

Các Cảng PIL phục vụ tại khu vực HCM / HCM inbound Matrix by CY Đôi khi các bạn cần tìm service về các ICD, hoặc  terminal không phổ biến mà không biết tìm ở đâu thì xem thử PIL có không nhé. Service PIL gồm có ACL và PIL. Hub của PIL nằm tại… Read More »

Hãng tàu nào đi từ ISTANBUL (TRIST) – TURKEY về Việt nam / Cước tàu từ ISTANBUL (TRIST) – TURKEY về cát lái / service từ ISTANBUL (TRIST) – TURKEY về cát lái / ocean freight from ISTANBUL (TRIST) – TURKEY to CATLAI

Hãng tàu nào đi từ ISTANBUL (TRIST)  – TURKEY  về Việt nam / Cước tàu từ ISTANBUL (TRIST)  – TURKEY  về cát lái / service từ ISTANBUL (TRIST)  – TURKEY  về cát lái / ocean freight from ISTANBUL (TRIST)  – TURKEY  to CATLAI Hãng tàu nào đi từ ISTANBUL (TRIST)  – TURKEY  về Việt nam Cước tàu từ ISTANBUL (TRIST)  –… Read More »

Cước tàu từ Montevideo (Uruguay) UYMVD về cát lái / service từ Montevideo (Uruguay) UYMVD về cát lái / ocean freight from Montevideo (Uruguay) UYMVD to CATLAI

Cước tàu từ  Montevideo (Uruguay) UYMVD về cát lái / service từ  Montevideo (Uruguay) UYMVD về cát lái / ocean freight from  Montevideo (Uruguay) UYMVD to CATLAI Cảng Montevideo (Uruguay) UYMVD / Hãng tàu nào đi từ Montevideo (Uruguay) UYMVD PIL cung cấp service từ Montevideo (Uruguay) UYMVD về VIỆT NAM. Quý anh chị, công ty… Read More »

Hãng tàu nào giá đi đông phi tốt nhất / Hãng tàu PIL / sales line hàng nhập / Inbound sales line PIL

Anh chị có nhu cầu cước vận chuyển từ ĐÔNG PHI về VIỆT NAM (Cat lai, hai phong port) Anh chị có nhu cầu cước vận chuyển từ ZANZIBAR (TANZANIA)  về VIỆT NAM (Cat lai, hai phong port) Anh chị có nhu cầu cước vận chuyển từ  DAR ES SALAAM (TANZANIA)  về VIỆT NAM (Cat lai, hai phong port) Anh chị… Read More »