Tag Archives: cá tuyết Hoki (Frozen Hoki

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus) từ New Zealand / Import Jack Mackerel, Frozen Hoki, Macruronus magellanicus from new zealand / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển hàng cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus)   tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực cá sòng (Jack Mackerel), cá tuyết Hoki (Frozen Hoki, Macruronus magellanicus)  muốn vận chuyển hàng từ New Zealand về các cảng việt nam có […]