Tag Archives: australia

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu lúa mì (wheat) từ Úc (Australia) / Import wheat from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển lúa mì (wheat) tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực lúa mì (wheat) muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng lúa mì (wheat) này Vietnam nhập khẩu rất nhiều […]

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Phôi thép, phôi hợp kim, phôi nhôm (ZINC ALLOY INGOT EZDA3, PRIMARY ALUMINIUM INGOT) từ Úc (Australia) / Import ZINC ALLOY INGOT EZDA3, PRIMARY ALUMINIUM INGOT from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển Phôi thép, phôi hợp kim, phôi nhôm (ZINC ALLOY INGOT EZDA3, PRIMARY ALUMINIUM INGOT)   tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực Phôi thép, phôi hợp kim, phôi nhôm (ZINC ALLOY INGOT EZDA3, PRIMARY ALUMINIUM INGOT)  muốn vận chuyển hàng từ Úc về các […]

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT) từ Úc (Australia) / Import CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyển sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT)  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực sản phẩm dùng trong ngành chế biến bia-Mạch nha (CHOCOLATE MALT, B MALT, AUSTRALIA MALT, PALE MALT) […]

Hãng tàu chuyên vận chuyển hàng nhập khẩu Seafood từ Úc (Australia) / Import from Australia / Hãng tàu PIL 0933 880 812

Hi, Bên mình là hãng tàu PIL, chuyên vận chuyễn hàng seafood  tuyến này. Quý anh chị nào làm business trong lĩnh vực seafood muốn vận chuyển hàng từ Úc về các cảng việt nam có thể contact mình theo thông tin bên dưới nhé. Hàng seafood này Vietnam nhập khẩu rất nhiều từ ADELAIDE, SYDNEY […]