Survey local charges cua cac hang tau (IMP / EXP)

By | 09/04/2016

 

Các bạn download file excel ở cuối bài nhé. File này tổng hợp các phí: DO, THC, CIC, CLEANING FEE, BILL, SEAL, TELEX, BL AMENDMENT (Exp), DEM, DET của các hãng tàu: KMTC , KMTC – HPH, NYK, NYK – HPH, TSLINE, SITC, SITC – HPH, EVERGREEN,

EVERGREEN – HPH, HANJIN, HEUNGA, HEUNGA – HPH, ZIM, ZIM-HPH, CSCL, MCC, APL, COSCON, OOCL, CMA-CGM (CNC), SINOTRANS (HPH), HAZEL WEIGHTS, K’LINES, VITAMAS – NAMSUNG, MOL, BENLINES – HPH, HASCO – HPH, SINOKOR, YANGMING, YANGMING-HPH, INTERASIA, WAN HAI, WAN HAI-HPH, RCL, RCL – HPH, PIL

 

Những bài viết có thể bạn cần

Thống kê hàng hóa / Từ các khu vực trên thế giới / Nhập khẩu về Hcm 2015 / PIL Data 2015

Survey local charges của các hãng tàu (IMP / EXP)

Survey local charges cua cac hang tau 2016

Cách gửi request giá hãng tàu, hay đại lý nước ngoài đối với hàng nhập / How to request rate with shipping lines or oversea agent for inbound shipment

Gọi điện thoại sales logistics như thế nào / Hướng dẫn gọi điện sales logistics 0933 880 812

 

P/s:

- Có vài thay đổi nhỏ, nhưng không đáng kể. Các bạn tự update case by case nhé.

- Tải mất 15k/ sms

 

DETAILS LOCAL CHARGE - GENERAL CARGO 1