Danh sách các mặt hàng thường nhập khẩu từ Úc về Việt Nam

By | 30/04/2015

Hi, bên dưới là ds cách mặt hàng thường nhập khẩu từ ÚC về VIETNAM. Các bạn có thể dùng nó để search KH sales dễ hơn.

Hiện tại hãng tàu PIL đang đẩy mạnh hàng nhập. Nếu các bạn cần giá hàng nhập từ các khu vực CHÂU PHI, ÚC, NEW ZEALAND và các khu vực khác các bạn có thể liên hệ mình để lấy cước đường biển cho các tuyến này nhé.

COMM TEU POL Country
HYDROLISED FEATHER MEAL 3 BRISBANE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
FROZEN SHRIMP 1 BRISBANE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 7 MELBOURNE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 10 MELBOURNE AUSTRALIA
ALMONDS 1 MELBOURNE AUSTRALIA
DRIED BEEF HAEMOGLOBIN POWDER ACFLJ3NRJ 2 MELBOURNE AUSTRALIA
USED WOODWORKING MACHINE WITH ACCESSORIES 2 FREMANTLE AUSTRALIA
HOUSEHOLD GOODS & PERSONAL EFFECTS 2 MELBOURNE AUSTRALIA
HYDROLISED FEATHER MEAL 6 SYDNEY AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
CHOCOLATE MALT 1 MELBOURNE AUSTRALIA
CHEESE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
FEED WHEAT 20 SYDNEY AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 3 FREMANTLE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 2 FREMANTLE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 17 MELBOURNE AUSTRALIA
WHEAT 20 SYDNEY AUSTRALIA
5 SYDNEY AUSTRALIA
1 SYDNEY AUSTRALIA
3 SYDNEY AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 1 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 8 ADELAIDE AUSTRALIA
SRD 1800-6 TWIN LOCK SYSTEM 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 14 MELBOURNE AUSTRALIA
CHEESE AND MARGARINE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
AM WHEATEN FLOUR 2 MELBOURNE AUSTRALIA
BIOKING-K ORGANIC FERTILIZERS 2 FREMANTLE AUSTRALIA
PALE MALT 9 FREMANTLE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 2 FREMANTLE AUSTRALIA
HYDROLISED FEATHER MEAL 5 FREMANTLE AUSTRALIA
USED RUBBER CONVEYOR BELTS 5 SYDNEY AUSTRALIA
AM WHEATEN CORNFLOUR 1 MELBOURNE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
MACHINERY 1 ADELAIDE AUSTRALIA
LBW320 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
SHRIMP 1 MELBOURNE AUSTRALIA
MOZZARELLA CHEESE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
GRAPES 2 MELBOURNE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE MEDIUM 1 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 6 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 6 ADELAIDE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 22 MELBOURNE AUSTRALIA
AIRSTEP PRIME 1 MELBOURNE AUSTRALIA
HYDROLISED FEATHER MEAL 6 MELBOURNE AUSTRALIA
FRESH GRAPES 2 MELBOURNE AUSTRALIA
AUSTRALIAN RAW COTTON 22 SYDNEY AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
Mozzarella Cheese 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PILSEN TYPE 8 ADELAIDE AUSTRALIA
PILSEN TYPE 8 ADELAIDE AUSTRALIA
SKIM MILK POWDER 6 MELBOURNE AUSTRALIA
AUSTRALIAN B MALT 12 SYDNEY AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE MEDIUM 1 ADELAIDE AUSTRALIA
MARUPA, KILN DRIED. GRADE FAS 1 MELBOURNE AUSTRALIA
HEINZ FOOD PRODUCTS 1 MELBOURNE AUSTRALIA
MALT 12 SYDNEY AUSTRALIA
STAUROLITE SANBLASTING 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE MEDIUM 6 ADELAIDE AUSTRALIA
TITANIUM DIOXIDE RUTILE 1 FREMANTLE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
AM WHEATEN CORNFLOUR 2 SYDNEY AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SKIM MILK POWDER 13 MELBOURNE AUSTRALIA
Mozzarella Cheese 1 MELBOURNE AUSTRALIA
SODIUM BICARBONATE PREMIUM POWDER 6 ADELAIDE AUSTRALIA
PLASTIC PALLETS 2 ADELAIDE AUSTRALIA
BREWING MALT 38 ADELAIDE AUSTRALIA
MALT 8 ADELAIDE AUSTRALIA
Mozzarella Cheese 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PALE MALT 14 FREMANTLE AUSTRALIA
HYDROLISED FEATHER MEAL 5 FREMANTLE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 2 MELBOURNE AUSTRALIA
HEINZ 1 MELBOURNE AUSTRALIA
SCHOOL 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PALE MALT 11 SYDNEY AUSTRALIA
BREWING MALT 38 ADELAIDE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 2 MELBOURNE AUSTRALIA
MALT 14 SYDNEY AUSTRALIA
PALE MALT 11 SYDNEY AUSTRALIA
PRAWNS 1 ADELAIDE AUSTRALIA
EXCAVATORS 2 BRISBANE AUSTRALIA
BREWING MALT 20 ADELAIDE AUSTRALIA
Natural Mozzarella Cheese 1 MELBOURNE AUSTRALIA
SKIM MILK POWDER 11 MELBOURNE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 2 MELBOURNE AUSTRALIA
BASA FILLET 1 MELBOURNE AUSTRALIA
HEINZ FOOD PRODUCTS 1 MELBOURNE AUSTRALIA
RADIATA PINE 10 FREMANTLE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 1 MELBOURNE AUSTRALIA
RADIATA PINE 16 FREMANTLE AUSTRALIA
FROZEN MEAT 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PALE MALT 11 SYDNEY AUSTRALIA
SILLAGO ROBUSTA 1 BRISBANE AUSTRALIA
PRIMARY ALUMINIUM INGOT 4 MELBOURNE AUSTRALIA
PALE MALT 14 FREMANTLE AUSTRALIA
HEINZ FOOD PRODUCTS 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ROBUSTA 2 BRISBANE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 3 MELBOURNE AUSTRALIA
GIPPY 1L UHT MILK 2 MELBOURNE AUSTRALIA
CREAM CHEESE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
SCHOOL 2 BRISBANE AUSTRALIA
SPARE PARTS TO QUILL FALCON 2 ADELAIDE AUSTRALIA
SCHOOL WHITING 2 BRISBANE AUSTRALIA
TIMBER, 8 FREMANTLE AUSTRALIA
TIMBER, 8 FREMANTLE AUSTRALIA
TIMBER 10 FREMANTLE AUSTRALIA
GIPPY 1L UHT MILK 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ORANGES 2 MELBOURNE AUSTRALIA
HYDROLYZED FEATHER MEAL 5 BRISBANE AUSTRALIA
SCHOOL WHITING 2 BRISBANE AUSTRALIA
MALT 15 SYDNEY AUSTRALIA
MALT 14 SYDNEY AUSTRALIA
FROZEN SCHOOL WHITING 2 BRISBANE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT EZDA3 2 MELBOURNE AUSTRALIA
HYDROLISED FEATHER 5 FREMANTLE AUSTRALIA
SANDBLASTING MEDIA 1 FREMANTLE AUSTRALIA
MALT. 12 FREMANTLE AUSTRALIA
Mozzarella Cheese 1 MELBOURNE AUSTRALIA
FROZEN SCHOOL WHITING 2 BRISBANE AUSTRALIA
ZINC ALLOY INGOT 2 MELBOURNE AUSTRALIA
AUSTRALIAN B MALT 6 FREMANTLE AUSTRALIA
MALT 46 FREMANTLE AUSTRALIA
CHOCOLATE MALT 1 MELBOURNE AUSTRALIA
PERSONAL EFFECT 1 MELBOURNE AUSTRALIA
ORANGE 2 MELBOURNE AUSTRALIA
ORANGE 2 MELBOURNE AUSTRALIA
CHEESE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
MOZZARELLA CHEESE 1 MELBOURNE AUSTRALIA
MALT 46 FREMANTLE AUSTRALIA
WHITING FISH 1 BRISBANE AUSTRALIA
MALT 15 FREMANTLE AUSTRALIA
B MALT 8 SYDNEY AUSTRALIA
CHOCOLATE MALT 1 MELBOURNE AUSTRALIA
B MALT 16 SYDNEY AUSTRALIA
GIPPY 1L UHT MILK 2 MELBOURNE AUSTRALIA

Thanks and Best Regards 
Nguyen Hoang Dang / TOM 
Inbound Sales
PIL Viet Nam Co.,Ltd. 6th fl.,161-163 Ky Con St., Dist. 01, Hochiminh city, Vietnam.
Tel : (84) 8 – 3 8212 808 – ext : 24
Fax : (84) 8 – 3 8212 508 / 860
Cell: 0933 880 812
Skype: Tom.pilvietnam
Email: Tom.dang@hcm.pilship.com
Web: www.pilship.com

“PIL has strategic ocean freight for inbound shipment from AFRICA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH PACIFIC ISLAND, MIDDLE EAST, SOUTH EAST ASIA to any ports in VIETNAM (QUY NHON, DA NANG, HAI PHONG, CAT LAI, VICT, TAN CANG HIEP PHUOC…)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *